เตรียมสอบเข้า ม.4 : ปี 2554


 

คอร์สพื้นฐานเน้นความเข้าใจ

คอร์สพิเศษเน้นสอบเข้าศึกษาต่อ


วิชาที่สอน : คณิตศาสตร์(เน้นการทำข้อสอบ วิเคราะห์โจทย์)
เวลาเรียน : เวลา 19:30-21:00
วันเรียน : เรียนทุกวันเสาร์
ระยะเวลาเรียน : เริ่มเรียน ประมาณ มี.ค. 2554 
ค่าใช้จ่าย : ค่าเรียน 1,200 บาท/เดือน (6 ชั่วโมง/เดือน)
จำนวนนักเรียน : รับเพียง 4-6 คนเท่านั้น
คุณสมบัติ : รับ ม.3 (วิทย์-คณิต)


นักเรียน ม.3 ที่ต้องการสอบเข้าโรงเรียนประจำจังหวัด(ห้องSmart/King/Queen) สายวิทย์-คณิต เราสอนคณิตศาสตร์ตั้งแต่ ระดับชั้น ม.1 จนถึง ม.3 เน้นบทสำคัญที่ออกสอบมาก ทั้งพีชคณิต และ เรขาคณิต และสอนเทคนิคการทำข้อสอบในห้องสอบ เพื่อให้สอบได้คะแนนสูงสุด

แนวข้อสอบ : ส่วนใหญ่ข้อสอบเข้าศึกษาต่อจะเน้นการเชื่อมโยงเนื้อหาหลายๆบทเรียนเข้าด้วยกัน การประยุกต์ โจทย์จะซับซ้อนกว่า ข้อสอบในโรงเรียน ซึ่งข้อสอบที่มีหลายๆเรื่องในข้อเดียวกันจะยากกว่าข้อสอบในโรงเรียน ข้อสอบในโรงเรียน เรียนเรื่องไหนก็จะสอบเฉพาะเรื่องนั้น แต่ข้อสอบเข้าจะมีหลายๆเรื่องในข้อเดียวกัน ซึ่งนักเรียนจะต้องรู้ให้ครบ ประยุกต์ให้เป็น จึงจะสอบเข้าได้

คอร์สนี้จะสอนให้นักเรียนรู้จักคิด วิเคราะห์ เพื่อแก้ไขปัญหาโจทย์ในห้องสอบ นักเรียนจะได้ทำโจทย์ข้อสอบเก่าย้อนหลัง เช่น ข้อสอบเข้าเตรียมอุดมศึกษา ข้อสอบเข้ามหิดลวิทยานุสรณ์ ข้อสอบสมาคมคณิตศาสตร์ ข้อสอบเข้าเตรียมวิศวะ ข้อสอบเข้าเตรียมทหาร จากการคิดและวิเคราะห์เป็นหลัก ไม่ใช่การนำข้อสอบเก่ามาเฉลยแล้วนักเรียนให้ลอกใส่สมุด เพราะวิธีนี้นักเรียนจะไม่เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนเลย เพราะ นักเรียนจะคิดเองไม่เป็น

โดยจะเรียนที่ละบท แล้วทำข้อสอบ เพื่อปรับปรุงจุดอ่อนที่ต้องแก้ไขของแต่ละคน โดยจะเน้นเรื่องที่ออกเยอะๆ คอร์สนี้ นักเรียนจะต้องลงมือทำข้อสอบเอง ประมาณ 70% ของเวลาเรียนทั้งหมด*** หากไม่มีคนสมัครเรียน จะนำเวลาไปให้ คอร์สอื่นๆ ที่เน้นสอบเข้า เตรียมทหาร หรือ มหาวิทยาลัย ต่อไป ***